Giấy note Post-it New Express

Đặc điểm:

  •         Giúp các bạn quản lý tổ chức kế hoạch trong thời gian dài hạn.
  •         Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.
  •         Ngay cả trong những lúc bận rộn nhất bạn cũng có thể ghi chú 1 cách dễ dàng.
  •         Gồm nhiều tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.

Chất lượng : Đẹp, mịn, láng.

Qui cách: Đóng gói thành xấp, lốc.

Định lượng: Kích thước 76mm x 76 mm

Sản xuất:  3M- USA
Đóng gói:  2 miếng/ vĩ.
Bảo quản:

  •         Nhiệt độ: 10 ~ 55º C.
  •         Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.
  •         Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ
Danh mục:
Hotline: 0919229166