Giấy Note Pronoti 5 màu

Đặc điểm:

– Giấy note giúp quản lý thống kê, lập kế hoạch, lưu trữ trong thời gian dài.

– Tiện lợi cho việc lưu lại thông tin khi đi ra ngoài.

– Không chiếm không gian lưu trữ.

– Nhiều tờ trong 1 xấp, có thể táo dán và gỡ ra dễ dàng,

– Dán nơi làm việc để nhắc nhở làm việc.

– 5 màu dễ dàng phân cách nội dung công việc

Bảo quản:

Nhiệt độ: 10 ~ 55º C.

Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.

Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.

Danh mục:
Hotline: 0919229166